Duurzame Zeilvloot

Verduurzamen word een verdienmodel en een verplaatsing van het probleem, als we daardoor meer energie gaan gebruiken, meer afval produceren om alle oude technieken op de vuilstort te gooien en meer gewicht krijgen door andere, grotere accubakken.

Het is beter zoals we dat nu al doen; onze gasten leren om minder stroom te gebruiken, minder water te verspillen! Van beide hebben we beperkt aan boord tijdens het varen en maakt iedereen bewust van het eigen gebruik. Meer zeilend dan op de motor varen is gratis en het grote voordeel is dat iedereen gaat samenwerken.

We kijken samen met deskundigen verder naar de mogelijkheid om HVO te gaan gebruiken.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een synthetisch alternatief voor diesel. Door het gebruik van HVO kan de uitstoot van CO2 ten opzichte van diesel worden verlaagd met 30 tot 90%, afhankelijk van het percentage HVO dat in de brandstof zit. De brandstof is ook verkrijgbaar in een lager accijnstarief (vergelijkbaar met rode diesel).

Hierdoor hoeven historiche schepen niet elektrisch te gaan varen wat hoge kosten met zich mee gaat brengen. En dat terwijl de hoofdvoortstuwing als zeilende beroepsvaart op wind gebeurt.

Willen we het varend erfgoed behouden, dan moet het ook blijven varen. Door hoge kosten van een elektromotor, evt. zonnepanelen of windmolens en grote zware accubakken gaan veel schepen verloren.

19-07-2022