Er-Varen en Be-leven

Haal het beste uit jezelf en elkaar.

samen


Ik voel mij vereerd dat onderstaander organisaties met mij samen willen werken.
Stichting Rugvin; Stichting Rugvin streeft ernaar om de kennis over walvisachtigen in de Nederlandse wateren te vergroten. Hiermee hoopt Rugvin een bijdrage te leveren aan de bescherming van deze bijzondere dieren.
LFB Landelijk ; De LFB versterkt mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden, net als elke burger. Aan boord is de film;"'Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen"" opgenomen. Deze film is gemaakt voor het project; Leren van slachtoffers van sexueel misbruik.
Stichting Vaarkracht; Kosteloze vaartochten organiseren voor mensen die leven met kanker zodat men de batterij weer even kan opladen.
Jugendarbeidt; Is een dienst van een Duitse jeugdwerlzijnszorg voor hen die extra ondersteuning nodig hebben voor het (her) toetreden in de maatschappij